• tratwa

Dogoterapia – tylko zabawa z pieskiem?

Dogoterapia - tylko zabawa z pieskiem?

🤔Czy zależy Wam na budowaniu poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa u Waszych dzieci?

🤔A może pracujecie nad koncentracją uwagi u dziecka?

🤔Może Wasze dziecko potrzebuje stymulacji słuchu, wzroku i dotyku?

🤔Czy może dziecko ma problemy z okazywaniem emocji i budowaniem relacji?

➡️Jeśli Waszego dziecka dotyczy choćby jeden z tych problemów, pomocna na pewno będzie DOGOTERAPIA🐕, którą prowadzimy w TRATWIE.

Dzieci mają u nas bardzo dużo różnych specjalistycznych terapii i żeby dzieci nie "przetrenować", dogoterapię prowadzimy w formie AKTYWNYCH SPOTKAŃ Z UDZIAŁEM PSA😁🐕. Psim terapeutą jest młoda labradorka Mela (Celine Czekolaba FCI), która od początku podlega specjalistycznemu szkoleniu i przygotowuje się do kolejnych egzaminów certyfikowazych przez Związek Kynologiczny w Polsce.

W czasie AKTYWNYCH SPOTKAŃ Z UDZIAŁEM PSA:

🔹Dzieci uczą się, jak kontrolować emocje w kontakcie z psem - czasem jest to nieuzasadniony lęk dziecka przed psem, czasem zbyt euforyczna radość. Spotkanie z psem i obserwacja jego reakcji, a także reakcji innych dzieci w tej samej sytuacji wyzwalają stopniowo mechanizmy "naprawcze" w systemie emocjonalnym.

🔹Dzieci uczą się cierpliwości i zachowań społecznych w grupie - czasem trzeba poczekać na swoją kolej, czasem trzeba poczekać, aż pies wykona polecenie. Szczególnie dzieci zostające pod opieką w domu potrzebują takich sytuacji społecznych do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

🔹Dzieci uczą się koncentracji, uważności - pies musi otrzymać precyzyjny komunikat, wykonuje polecenie w pewnym czasie, co skupia uwagę dziecka.

🔹Dzieci uczą się przestrzegania zasad - pies to istota żywa i obowiązują pewne zasady w kontakcie z nim, to nie jest zabawka😉.

🔹Pies stymuluje zmysły dziecka - wzrok - dziecko chce zobaczyć, co robi pies, słuch - dziecko wsłuchuje się w polecenia wydawane psu, na komendę pies potrafi dać głos, dotyk - temperatura psa jest wyższa niż temperatura człowieka, pies ma miękką sierść, wilgotny, zimny nos i ciepły szorstki jęzorek😁

🔹Na końcu najważniejsze - pies wykonuje polecenia dziecka i przez to buduje w dziecku poczucie własnej wartości, poczucie sprawstwa i wiarę w swoje możliwości. A co jeśli dziecko nie mówi? Pies reaguje na polecenia gestem. A co jeśli dziecko nie potrafi wydać polecenia? Wtedy pies na polecenie przewodnika przyjdzie do dziecka, będzie szedł obok, obok wózeczka dziecka - dziecko poczuje się wyjątkowe i ważne, pies może też sam odebrać nagrodę-smaczek z rączki dziecka. W każdej z tych sytuacji dziecko wie, że to jemu podporządkowuje się pies, a nie odwrotnie.

➡️Czy takie zajęcia to jedyna możliwa forma dogoterapii?🤔

Nie, dogoterapia może być prowadzona w różny sposób, formę i zakres dogoterapii można indywidualnie dobrać do dziecka. W czasie pandemii😷spotkania z naszym psem odbywają się indywidualnie, ale nadal mają formę aktywnych spotkań z psem. Zajęcia indywidualne mogą mieć też szczegółowe cele - np. relaksacyjny, edukacyjny abo typowo terapeutyczny, dopasowane do konkretnego dziecka👶

W filmiku Sandra, która prywatnie posiada własnego psa, pokazuje wyższą szkołę jazdy - gra rolę przewodnika naszego psa. Każdy, kto wie jak żywiołowe i rozbrykane są labradory doceni umiejętności tej pary🙂Brawo Sandra!!!👍
0 wyświetlenia
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA
  • Facebook - Black Circle

tel. 609 73 73 70    e-mail: biuro@tratwa.sos.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA
adres: Steklinek 53A 87-640 Czernikowo e-mail: biuro@tratwa.sos.pl tel: +48 609737370. Dane są
przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h
RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane
cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością,
informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest
dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia zgodnie z przepisami RODO. Dane przechowywane są do wniesienia
sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres
wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.