Tratwa to ośrodek rehabilitacji dzieci

i młodzieży w Steklinku koło Torunia.

Obecnie brak nadchodzących wydarzeń

Turnusy rehabilitacyjne

TRATWA powstała na bazie naszych doświadczeń jako rodziców niepełnosprawnej Oli. W naszym ośrodku zapewniamy dzieciom profesjonalną rehabilitację i bardzo intensywny, kompleksowy program terapeutyczny w oparciu o najnowsze metody. Program ten dotyczy nie tylko rozwoju ruchowego, ale także sfery poznawczej, emocjonalnej i psychicznej dziecka.

 • Turnus  trwa 14 dni

 • Turnus rozpoczyna się w niedziele i kończy w sobotę.

 • Na początku turnusu dzieci konsultuje pediatra.

 • Terapie indywidualne odbywają się w godzinach od 8- 16.

 • Po godzinie 16 odbywają się zajęcia integracyjne i dogoterapia.

 • W razie zachorowań opiekę lekarską sprawuje przychodnia lekarska w Czernikowie.

 • Przygotowujemy wskazania do pracy indywidualnej z dzieckiem w domu po zakończeniu turnusu.

 • Organizujemy nieodpłatne grupowe zajęcia z psem- dogoterapia.

Tratwa jest organizatorem turnusów z dofinansowaniem z PCPR.

Posiadamy wpisy do rejestrów:

Nasza kadra

Ośrodek prowadzi

Marek Piernik

 
 

TRATWA to kameralny ośrodek, gdyż przekładamy jakość rehabilitacji nad ilość pacjentów.

Aktualności

01.06.2020

Kochane Dzieciaki💞!
W dniu Waszego Święta - najserdeczniejsze życzenia❤️!!!
Wszystkim dzieciom przesyłamy gorące buziaki 😘☺️
Marek Piernik z załogą TRATWY

09.12.2018

Z zadowoleniem informujemy, że w 2019 roku ośrodek TRATWA został wybrany do uczestnictwa
w kolejnej akcji charytatywnej Fundacji Tuwima.

 

 

 • Fundacja Tuwima finansuje ( 100% ) kosztów turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci w wybranych kilku ośrodkach w Polsce, w tym po raz kolejny w Tratwie.

 • Dofinansowanie dotyczy turnusów w terminie 15.06.-31.12.2019 .

 • Pomoc fundacji jest przeznaczona wyłącznie dla osób urodzonych w latach 2008 do 2018

 • Wnioski o pomoc można składać do 31.01.2019.

 • Ogłoszenie decyzji o przyznaniu dofinansowania nastąpi do 15.05.2019

 • Tratwa będzie wystawiała zaświadczenie ośrodka rehabilitacyjnego –dla tych, którzy nadesłali do ośrodka wypełnione zaświadczenie lekarskie ( Formularz B).Formularz C) dla chętnych, którzy dokonali rezerwacji na turnusy objęte dofinansowaniem.

 • Regulamin akcji i potrzebne druki znajdą Państwo na stronie fundacji:  www.Tuwim.org

 • Fundacja udziela informacji telefonicznej o akcji pod numerem 22 635 0460

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji i życzę powodzenia. Marek Piernik 

 
 

Lokalizacja

Jak do nas dotrzeć?

01.
Samochodem

Od strony Torunia: we wsi Czernikowo na pierwszym skrzyżowaniu skręcić na Sitno (w lewo), a następnie po ok. 2 km na Jackowo (w prawo) - posesja widoczna po prawej stronie drogi - w razie wątpliwości pytać o dawną szkołę w Steklinku.

Od strony Warszawy i Lipna: we wsi Wygoda skręcić na Mazowsze (w prawo), we wsi Steklinek dalej kierować się na Mazowsze (w lewo), a następnie przy kapliczce skręcić w lewo - posesja widoczna z drogi - w razie watpliwości pytać o dawną szkołę w Steklinku.

02.
Autobusem

Autobusy PKS dojeżdżają bezpośrednio do Steklinka, pobliskiego Jackowa lub Czernikowa. (autobus raz na godzinę, rozkład jazdy dostępny w internecie).
Po wcześniejszym uzgodnieniu wyjeżdżamy po naszych gości do Czernikowa.

03.
Pociągiem

Pociąg dojeżdża do wsi Czernikowo (trasa kolejowa Toruń-Sierpc). Od stacji do Steklinka jest ok. 3,5 km. Po wcześniejszym uzgodnieniu wyjeżdżamy po naszych gości do Czernikowa lub Torunia.

Nasz adres:

Steklinek 53a

87-640 Czernikowo

Kontakt:

tel: +48 609 73 73 70

biuro@tratwa.sos.pl

 
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA
 • Facebook - Black Circle

tel. 609 73 73 70    e-mail: biuro@tratwa.sos.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA
adres: Steklinek 53A 87-640 Czernikowo e-mail: biuro@tratwa.sos.pl tel: +48 609737370. Dane są
przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h
RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane
cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością,
informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest
dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia zgodnie z przepisami RODO. Dane przechowywane są do wniesienia
sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres
wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Małgorzata Sugier

mgr pedagogiki