Terminy turnusów 2019

Turnusy tematyczne proponujemy okreslonym pacjentom, ale możliwy jest udział innych dzieci.

 

Cena zawiera koszt pacjenta wraz z opiekunem.

Terminy ferii:

13.01-26.01.2019

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętoktrzyskie, wielkopolskie

28.01-10.02.2019

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

11-24.02.2019

lubeleskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

21.01.-3.02.2019

podlaskie, warmińsko-

-mazurskie

Terminy turnusów 2020

Tratwa jest organizatorem turnusów z dofinansowaniem z PCPR.

Posiadamy wpisy do rejestrów:

  • Rejestr ośrodków (wojewoda kujawsko- pomorski)  
    Nr OD/04/22/16 ważny do 25.01.2020

     

  • Rejestr organizatora turnusów rehabilitacyjnych (wojewoda kujawsko- pomorski) 
    Nr OR/04/0014/16 ważny do 23.12.2020

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA

tel. 609 73 73 70    e-mail: biuro@tratwa.sos.pl

  • Facebook - Black Circle

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA
adres: Steklinek 53A 87-640 Czernikowo e-mail: biuro@tratwa.sos.pl tel: +48 609737370. Dane są
przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h
RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane
cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością,
informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest
dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia zgodnie z przepisami RODO. Dane przechowywane są do wniesienia
sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres
wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.